Fagforeningernes rolle

Sommerskolens hovedfokus (dette er den femte) er en undersøgelse af, hvilke politiske værdier fagforeningerne globalt kræver for at kunne reagere på de mange sociale, økonomiske og politiske udfordringer. Det er naturligvis ikke for at kritisere ITF, men for at støtte GLI’s insisteren på, at arbejderbevægelsens aktiviteter hviler på en klar platform af politiske mål og værdier. Så uvægerligt startede vi mandag med Asbjorn Wahl (Norsk Sammenslutning af Kommunale og Almindelige Medarbejdere) med et møde om udviklingen med den kapitalistiske økonomi (især omkring finansiering) og i hvilket omfang organiseret arbejdskraft har en defineret antikapitalistisk strategi. Højt profilerede arbejdsstrejker i løbet af de seneste to år – fra lærere strejke i flere stater til United Auto Workers strejke på General Motors, blandt andre – har sat fagforeninger i søgelyset.

Ikke desto mindre er disse foranstaltninger blot ved at opsnde revnerne. Når jeg kommer forbi isbryderen, selvom jeg er tilbøjelig til at opdage, at de fleste arrangører i sagens natur er fascineret af en diskussion om den komparative forskel i at organisere tilgange globalt, og en af de diskussioner, jeg kan lide at generere, er den kritiske forskel omkring, hvem der er organiseret, og i forlængelse heraf, hvem der er arbejdstager? Hvordan er det kommet så frem, at vi er nødt til at tænke os om og lægge en strategi for, hvordan arbejdstagere, der samarbejder og støtter hinandens kampe, samarbejder og støtter hinanden? Et af de mest imponerende elementer i Hubs-ideen er, at den er kommet fra og er bygget på aktivistisk viden og erfaring fra de forskellige arbejdsgivere / sektorer, der er forbundet med logistikknudepunkter.

En politik, der var meget betegnende for hans formandskab, var dannelsen af N.R.A., en organisation, der har til opgave at stabilisere økonomien ved at regulere erhvervslivet og arbejdsvilkårene. Også, effektivt efterbehandling en time betale dag lån vil virkelig sætte en fremragende spin på din kredit score. Uanset hvilket svar nogen er villig til at give, uanset hvor uddannede de er, tvivler jeg på, at det vil tage kort tid, før resultaterne af dette spørgsmål kan reduceres til et sætning eller endda en eksperimentel og delvist nøjagtig formel. Samtidig behøver du ikke bekymre dig om at blive tvunget til at underskrive nogen papirer uden at læse dem først.

Der er historier hvert år om folks identitet bliver stjålet og billetter bliver forfalsket. Tjener du mere end $200.000 for at arbejde et helt år? Personaleforvaltning og vurderinger er nu solidt integreret i skolerne med vidtrækkende konsekvenser for de ansatte, a-kasse der står over for “top-down-tilgangen”: Uopnåelige mål bruges som et middel til at tvinge mere arbejde og ansvar for de samme lønninger. Uddannelse er nu et underbemandet, underbemandet miljø med høj grad af daglig stress. Det britiske finansministerium leder efter en gennemsnitlig udgiftsnedskæring på 17 procent til ministerierne for 2015-2019 uden nogen forpligtelse til at beskytte uddannelsesbudgettet. Spareforanstaltninger, herunder den nylige nedskæring på 24 % i budgettet for voksnes færdigheder, har alvorlige konsekvenser for kvaliteten og valget af uddannelse. De har identificeret “stramninger lidelser” – specifikke psykologiske forbindelser mellem sparepolitikker og øget psykisk sygdom (ydmygelse og skam, ustabilitet ogusikkerhed, frygt og mistillid, en følelse af at være fanget og magtesløs, isolation og ensomhed).